Mina sidor om Bergööska huset i Hallsberg är nedlagda

Jag hänvisar till Karinföreningens egen hemsida


Karinföreningen
Curt Fröberg